Autoprocentar impressum

Osnovni podaci o firmi

• Naziv tvrtke: Autopromotor društvo s ogranićenom odgovornošću za usluge 

• Skraćeni naziv tvrtke: Autopromotor d.o.o. 

• Sjedište tvrtke: Novo Selo Rok , Maršala Tita 73 

• Sud kod kojega je tvrtka upisana u Sudski registar: Trgovački Sud u Varaždinu 

• Broj pod kojim je tvrtka upisana u Sudski registar: Tt-10/381-2 MBS: 070092133 

• Iznos temeljnog kapitala trgovačkog društva: 20.000,00 kuna uplaćen u cijelosti 

• Poslovna banka i broj žiro računa: Zagrebačka banka , 2360000 – 1102194588

• OIB društva: 70844560792 

• Matični broj poslovnog subjekta prema NKD-u: 2624770 

• Maloprodajna trgovina: Tuning shop Autoprocentar, Optujska 42, 42000 Varaždin